Minggu, 17 April 2011

D Z I K R U L L A H , indahnya . .

Ingatlah kepadaKu maka Aku ingat kepadamu, ingatlah Aku sebanyak-banyaknya agar kau beruntung...
• Keutamaan majelis-majelis zikir
o Keutamaan zikir: 2:152, 2:156, 2:185, 2:198, 2:203, 8:45, 9:112, 13:28, 18:24, 20:34, 24:37, 29:45, 33:21, 33:35, 62:10, 63:9, 87:15
o Banyak-banyak berzikir kepada Allah: 2:200, 3:41, 4:103, 8:45, 20:33, 20:34, 20:130, 22:40, 26:227, 33:21, 33:35, 33:41, 62:10
o Zikir yang paling baik: 13:28, 18:46, 19:76
• Etika zikir kepada Allah
o Zikir setiap saat: 3:191, 4:103
o Takut dan menangis saat berzikir: 7:205, 8:2, 17:109, 19:58, 22:35
o Menangis ketika membaca Al Quran: 5:83, 19:58
o Merendahkan suara ketika berzikir: 7:205
• Klasifikasi zikir
o Istighfar (mohon ampun)
 Keutamaan istighfar: 2:199, 3:17, 4:64, 4:106, 4:110, 5:74, 7:153, 7:161, 8:33, 11:3, 11:52, 11:90, 12:29, 18:55, 24:5, 24:62, 26:51, 26:82, 27:46, 28:16, 38:25, 40:3, 51:15, 51:16, 60:12, 71:10, 71:11, 71:12, 73:20, 110:3
 Tempat-tempat istighfar: 2:199
 Perintah beristighfar: 2:199, 11:52, 11:61, 11:90, 73:20
 Istighfar Nabi saw.: 3:159, 4:64, 4:106, 9:80, 23:118, 24:62, 40:55, 47:19, 60:12, 110:3
 Istighfar para Nabi as.: 3:159, 7:23, 7:143, 7:155, 11:47, 12:92, 12:97, 12:98, 14:41, 19:47, 23:118, 24:62, 26:82, 26:86, 28:16, 38:24, 38:35, 40:55, 47:19, 60:4, 60:12, 63:5, 63:6, 71:28, 110:3
 Istighfar orang-orang beriman: 2:199, 2:285, 2:286, 3:16, 3:17, 3:193, 23:109, 51:18, 59:10, 66:8
 Istighfar untuk kedua orang tua: 9:113, 9:114, 14:41, 17:24, 19:47, 26:86, 60:4, 71:28
 Istighfar untuk saudara: 7:151
 Istighfar untuk orang-orang musyrik: 9:80, 9:113, 9:114
 Istighfar malaikat untuk orang-orang mukmin: 40:7, 40:8, 40:9, 42:5
 Kapan disunnatkan istighfar: 3:17, 3:135
o Isti'azah (mohon perlindungan)
 Jenis-jenis isti'azah
 Mohon perlindungan dari sifat hasad: 113:5
 Mohon perlindungan dari hal-hal yang dibenci: 19:18, 40:56
 Mohon perlindungan dari bahaya cuaca: 113:2
 Mohon perlindungan dari kawan yang jahat: 113:2
 Mohon perlindungan dari bahaya malam: 113:3
 Mohon perlindungan dari syetan jin dan manusia: 3:36, 7:200, 16:98, 23:97, 23:98, 40:27, 41:36, 113:2, 114:4, 114:5, 114:6
 Allah melindungi orang yang mohon perlindungan kepadaNya: 113:1, 114:1
 Mohon perlindungan dari api neraka: 2:201, 3:16, 3:191, 25:65
o Basmalah (Bismillahirrahmanirrahiim)
 Membaca basmalah ketika menyembelih: 6:118, 6:119, 6:121
 Membaca basmalah ketika berburu: 6:118, 6:119, 6:121
 Membaca basmalah pada setiap keadaan: 1:1, 11:41, 27:30
o Takbir (Allahu Akbar)
 Takbir pada hari-hari Tasyrik: 2:203
 Takbir antara Arafah dan Muzdalifah: 2:198
 Takbir untuk mengagungkan Allah: 17:111, 22:37, 74:3
o Zikir saat shalat
 Zikir setelah shalat: 4:103, 50:40, 76:26
o Tasbih
 Tasbihnya makhluk-makhluk dengan memuji Allah: 1:2, 7:206, 13:13, 16:48, 16:49, 17:44, 21:20, 21:79, 22:18, 24:41, 25:58, 35:34, 37:166, 38:18, 39:75, 40:7, 41:38, 42:5, 50:39, 50:40, 55:6, 57:1, 59:1, 59:24, 61:1, 62:1, 64:1
 Tasbih sebagai tanda kesucian Allah: 2:116, 3:191, 4:171, 5:116, 6:100, 7:143, 9:31, 10:18, 10:68, 12:108, 15:98, 16:1, 16:57, 17:1, 17:43, 17:44, 17:93, 17:108, 19:35, 21:22, 23:91, 25:18, 27:8, 30:40, 34:41, 36:36, 36:83, 37:159, 37:180, 39:4, 39:67, 43:13, 43:82, 52:43, 52:49, 56:74, 56:96, 59:23, 68:29, 69:52, 87:1
 Tasbih ketika mensyukuri nikmat: 3:41, 10:10, 19:11, 43:13, 110:3
 Tasbih ketika takjub: 17:93, 24:16
 Tasbih ketika mendengar petir: 13:13
 Keutamaan tasbih-tahmid-tahlil: 9:112, 21:87, 24:36, 37:143, 40:55, 48:9, 52:48, 52:49, 68:28
o Tahmid (memuji Allah)
 Hanya Allah yang berhak dipuji: 1:2, 6:1, 6:45, 10:10, 14:39, 16:75, 16:114, 17:111, 18:1, 23:28, 27:15, 27:59, 27:93, 28:70, 29:63, 30:18, 31:25, 34:1, 35:34, 37:182, 39:29, 39:74, 39:75, 40:7, 45:36, 64:1
 Memuji Allah atas nikmat-nikmatNya: 1:2, 5:20, 5:89, 6:1, 6:45, 7:43, 14:39, 16:78, 16:114, 16:121, 23:28, 25:58, 27:15, 27:16, 27:19, 27:59, 30:18, 34:1, 35:34, 37:182, 93:11
• Tempat-tempat zikir
o Zikir di Masy'aril Haram: 2:198
o Zikir di Mina: 2:203
o Zikir di hari-hari tasyrik: 2:203
• Waktu-waktu zikir
o Zikir setelah ibadat: 2:185, 2:200, 4:103, 22:28
o Zikir Ketika ditimpa bala: 2:156, 3:173, 20:25, 20:26, 20:33, 20:34
o Zikir ketika lupa: 18:24
o Zikir di setiap waktu: 3:41, 7:205, 30:17, 30:18, 33:41, 33:42, 38:18, 40:55, 48:9, 52:48, 52:49, 73:8, 76:25
o Bacaan zikir pada waktu pagi dan sore: 7:205
o Ancaman bagi yang melupakan zikir kepada Allah: 4:142, 5:91, 7:205, 10:92, 20:124, 21:1, 24:37, 25:18, 63:9
o Zikir ketika menghadapi musuh: 8:45
• Sebab-sebab zikir: 5:4, 6:118, 6:119, 6:121, 22:28, 22:34, 22:36

Bismillah wa lillahi ta'ala..

Tidak ada komentar: