Jumat, 20 April 2012

Jubah itu indah . .

Laa ilaha illalohu wahdah laa syarikalah, lahul mulku walahul khamdu, yuhyii wa mumitu wahua ala kulli syai'inq qodiirr..
Buat yang sedang umrah hari ini..
lautan warna itu putih..
Mukena putih.. jubahpun putih..
saat terduduk di arofahpun, semuanya putih . .

Dialam putih : (MU)liaNya Allah menantimu, (KE)kuatan Allah bersamamu, keme(NA)ngan Allah menuntunmu karena Allah dan RasulNya pasti menang.. maka indahnya pandangan mata hari ini mengajak ber 'Jubah', (JU)jur (B)ersama All(AH). Semuanya betapa menikmati shalat mereka . . shalat yang merupakan mi'roj nya kaum mu'min. --Maka tiadalah kaum mu'min yang meninggalkan shalat pastilah kafir secara terang-terangan... HR.Ahmad-- karena Allah Robbul alamin sendiri yang memerintahkan shalat..

melihat Allah dengan matahati (bashiroh), semoga menjadi 'putih' hati kita kaum yang mempercayai dan taat kepada Sang Maha Ghoib serta hari akhir, yang merindukan kembali bersamaNya.. Tak ada sebutir debu amal yang tidak kembali kita nikmati buah-amalnya, dan Allah tidak akan pernah salah alamat ... maka masuklah islam secara keseluruhan dengan bersyariatul islam, berthoriqotul islam, ber haqeqotul islam dan bermakrifatul islam.. tidak ada syariat tanpa haqekat karena tidak akan sampai tujuan juga tak ada haqekat tanpa syariat karena tidak akan punya wadhah memahami makna ilmu-ilmu..

Laa ilaha illalloh huwallohu akbar, laa khaula walaa quata illa billah,
Robbana innana amanna faghfirlana dzunubana waqina adzabbannar,
dari alam ruh yang penuh kemuliaan kita akan kembali lagi kepadaNya yang penuh kemuliaan, berjuang meraih kemenangan melawan diri sendiri dengan jujur bersama Allah, . .

Dialah Ash-Shomad, lam yaalid walaam yuulad..
Sang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri . .
Huwal Hayyul Qoyuumm.

Tidak ada komentar: